ซ่อมและเก็บรอยร้าว

ICANBUILD เรารับเก็บผนังรอยร้าวที่มีสาเหตุมาจากการก่อสร้างที่ผิดหลักทางวิศวกรรมที่ไม่ใช่อาการทรุดตัวของอาคาร เก็บด้วยวิธีที่ถูกหลักทางวิศวกรรม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื้อรังอีกครั้ง 

รอยร้าว ควรรีบแก้ไข เพราะถ้าปล่อยระยะยาวจะยิ่งทำให้ห่างออกและแก้ไขยากยิ่งขึ้นครับ

ให้วิศวกร เข้าไปตรวจ ดีกว่าไหมครับ

วิศวกร icanbuild
3868.jpg
แก้ไขรอยร้าว icanbuild
แก้ไขรอยร้าว icanbuild
แก้ไขรอยร้าว icanbuild
แก้ไขรอยร้าว icanbuild

นี่แค่บางตัวอย่างที่บอกสาเหตุรอยร้าวได้ แต่ก็มีอีกหลายสาเหตุ ทางที่ดีควรปรึกษาหรือเรียกวิศวกร I CAN BUILD
เข้าหาสาเหตุและวิธีแก้ไขจะดีกว่าครับ

แก้ไขรอยร้าว icanbuild
แก้ไขรอยร้าว icanbuild
แก้ไขรอยร้าว icanbuild

วิธีแก้ไข คือการเก็บรอยร้าวโดยการฝังแผ่นเหล็กเพื่อไว้ในมีการยึดกันของปูนและผนัง ซึ่งระยะห่างในการวางแผ่นเหล็กและขนาด จะเป็นหน้าที่ของวิศวกรเป็นผู้คำนวนในการใช้ครับ

ลักษณะรอยร้าว icanbuild

ลักษณะของรอยร้าว

รอยร้าว เป็นสิ่งที่มักมาคู่กับบ้านเมื่อมีอายุการใช้งานไปสักระยะเวลาหนึ่ง ทว่าเจ้าของบ้านส่วนใหญ่กลับละเลยและไม่ซ่อมแซมรอยร้าวเหล่านี้ ด้วยคิดว่าไม่เป็นอันตรายและไม่อยากสิ้นเปลืองค่าซ่อมแซม แต่คุณทราบหรือไม่ว่า รอยร้าวบางลักษณะก็เป็นการเตือนล่วงหน้าถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับบ้าน เนื่องจากเป็นรอยร้าวที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างอาคารโดยตรง หากปล่อยทิ้งไว้นานเข้าอาจเป็นอันตรายถึงขั้นทำให้บ้านถล่มได้เลย 
เราจะพาไปดูรอยร้าวที่เราพึงระวังเมื่อพบเห็นในบ้านครับ

รอยร้าวบริเวณรอยต่อ
ของส่วนต่อเติม

รอยร้าวแนวดิ่งที่ด้านบนกว้างกว่าด้านล่างใกล้กับเสาและคาน เกิดจากการที่ฐานรากส่วนต่อเติมมีการทรุดไม่เท่ากันกับฐานรากส่วนอาคารเดิม
หรือใช้เสาเข็มสั้นเกินไปทำให้อยู่ไม่ลึกถึงชั้นดินแข็ง 

>>> การแก้ไขทำได้โดยเสริมเสาเข็มและฐานราก หรืออาจต้องรื้อส่วนต่อเติมทำใหม่เลยหากมีการทรุดตัวมาก <<<

รอยร้าวบริเวณรอยต่อส่วนต่อเติม

รอยร้าวบนเสา

รอยร้าวบนเสา

มีหลายลักษณะ เช่น

รอยร้าวแนวดิ่งที่เกิดขึ้นบริเวณโคนเสา เกิดจากการที่เสารับน้ำหนักได้ไม่ดีพอหรือรับน้ำหนักมากเกินไป รอยร้าวแนวเฉียง 45 องศา เกิดจากการรับแรงเฉือนจากการที่อาคารเกิดการทรุดตัวไม่เท่ากัน

รอยร้าวแนวนอนบริเวณต้นเสาและโคนเสา เกิดจากการรับแรงบิดกับแรงเฉือน อันมีสาเหตุมาจากการที่คานยื่นออกจากเสามากเกินไป

และรอยร้าวในเสาที่เกิดจากการที่เหล็กข้างในเสาเป็นสนิม เสามีเนื้อพรุนเป็นโพรงและเสามีความหนาที่หุ้มเหล็กน้อยเกินไป
 

>> การแก้ไขถ้าเกิดจากการเสื่อมสภาพตามกาลเวลา
ให้กะเทาะปูนด้านนอกและขัดสนิมออก แล้วใช้ปูนเกราต์ (Grout) กำลังสูงฉาบปิดผิว แต่ถ้าเสารับน้ำหนักไม่ไหว อาจต้องเสริมเหล็กเสาเพิ่มด้วย <<

รอยร้าวบนเพดาน

รอยร้าวบนเพดาน

ลักษณะเป็นเส้นตรงหรือเป็นรอยกากบาทร้าวเข้าหาเสา 4 เสา เกิดจากการที่พื้นรับน้ำหนักบรรทุกมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้พื้นถล่มลงมาทั้งแผงได้

>> การแก้ไขเบื้องต้นควรย้ายของที่อยู่ชั้นบนออกก่อน ถ้ารอยร้าวนั้นยังมีการลุกลามอาจเกิดจากการคำนวณการรับน้ำหนักที่ไม่ดีมาตั้งแต่ต้น ให้หยุดใช้พื้นที่ชั้นบนและชั้นล่างจนกว่าจะมีการตรวจสอบ โดยอาจต้องเสริมโครงสร้างเสาและคาน หรือเปลี่ยนโครงสร้างพื้นใหม่ <<

รอยร้าวบนเพดาน

รอยร้าวแนวเฉียงกลางผนัง

เป็นรอยร้าวเฉียง 45 องศาบนผนัง สาเหตุเกิดจากเสาใดเสาหนึ่งเกิดทรุดตัว และดึงให้ผนังที่ติดกับเสาเกิดรอยร้าว หากดูจากแนวรอยร้าวก็จะรู้ว่าเสาต้นใดเป็นตัวดึงให้ผนังฉีกออกจากกัน ถ้าพบให้ตรวจสอบความกว้างและความยาวของรอยร้าวนั้น ถ้าไม่มีการขยายเพิ่มขึ้นมากก็อาจยังไม่เป็นอันตราย แต่หากมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ แสดงว่าอาการเริ่มหนักแล้ว ยิ่งถ้าลามไปทั้งอาคารด้วยแล้วอาจทำให้อาคารถล่มได้เลย

>> การแก้ไขค่อนข้างยุ่งยาก อาจต้องเสริมเสาเข็มและฐานราก หรือใช้วิธีดีดบ้าน (ยกบ้านขึ้นชั่วคราว) แล้วทำฐานรากใหม่หากปล่อยให้เกิดรอยร้าวลักษณะนี้ทั้งอาคาร
อาจต้องทุบทิ้งทั้งหมดเลยนะครับ เพราะแก้ไขไม่ทันแล้ว <<

นอกจากนี้ยังมีรอยร้าวอีกหลายลักษณะทั้งที่เป็นอันตรายและไม่อันตราย แต่อยากให้ลองสังเกตรอยร้าวที่เกิดขึ้นบริเวณโครงสร้างหลัก ได้แก่ คาน เสา และเพดาน หากมีรอยร้าวเกิดขึ้น แล้วเริ่มลุกลามมากขึ้นเรื่อย ๆ จนมีขนาดค่อนข้างใหญ่ นั่นเป็นสัญญาณอันตรายที่ใกล้เข้ามา ทั้งนี้ไม่ควรซ่อมแซมด้วยการซ่อมปกปิดรอยร้าวแบบง่ายๆ เพราะไม่ได้ช่วยให้คนในบ้านปลอดภัยมากขึ้นเลย หากไม่แน่ใจลองปรึกษาวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญทันทีนะครับ 

รอยร้าวแนวเฉียงกลางผนัง