top of page
Artboard 3 copy.jpg

บริการรับแก้ไข ซ่อมแซมโครงสร้าง

images (2).jpg

พื้นกร่อนหรือผุ

คานระเบิดหรือผุ

S__6914067.jpg

เสารับน้ำหนักไม่ได้

เสาระเบิดหรือผุ

staff

โครงสร้างเสาหรือพื้นที่ปูนแตกหรือบวมออกมาเกิดจากเหล็กภายในตัวโครงสร้างเป็นสนิมซึ่งมีผลอนาคตอาจจะทำให้โครงสร้างรับน้ำหนักได้ไม่พอเกิดอันตรายถล่มลงมาและจะแก้ไขได้ยากครับ

ให้วิศวกร เข้าไปตรวจ ดีกว่าไหมครับ

Expert

I can build ทางเราจะรับบริการซ่อมแซมโครงสร้างที่เกิดจากความเสียหายของตัวเหล็กภายในโครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเสาอาคารหรือท้องพื้นหรือตัวคานของโครงสร้าง โดยการแก้ไขที่ถูกหลักทางวิศวกรรมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาโครงสร้างถล่มลงมา

messageImage_1660833798769.jpg

Team of Engineer Expert

การซ่อมเสาคอนกรีต คานคอนกรีต

(Repair of Concrete)

เสาและคานคอนกรีตที่แตกร้าว เนื่องจากเหล็กเสริมเป็นสนิมและมีการดันคอนกรีตให้แตกร้าวออกมา ทำให้ความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาและคานคอนกรีตลดลง ดังนั้นการซ่อมนี้ก็เพื่อเพิ่มกำลังเพื่อเสริมหรือคืนกำลังการรับน้ำหนักให้แก่เสาและคานที่เสียหาย

messageImage_1660833823455.jpg
messageImage_1660834628331.jpg
1510.jpg

วิธีการซ่อมแซมเสา การซ่อมแซมเสามีด้วยกันหลายวิธี ขึ้นอยู่กับลักษณะของความเสียหาย เช่น

  1. ขยายหน้าตัดเสาและคานให้ใหญ่ขึ้น

  2. เพิ่มระยะหุ้ม Covering ให้กับคอนกรีตเสาและคาน

  3. เพิ่มปลอกรับแรงเฉือน เพื่อเพิ่มกำลังรับแรงเฉือน

  4. ใช้ระบบป้องกันต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดการกัดกร่อนเพิ่มเติมในอนาคต

01

ขั้นตอนการซ่อมเสาและคานคอนกรีต

  1. สกัดคอนกรีตที่แตกร้าว เสียหาย เสื่อมสภาพออกให้หมด

  2. ถ้าต้องสกัดคอนกรีตเสา หรือคานเยอะ ทำให้หน้าตัดคอนกรีตสูญเสียมาก ต้องทำการตั้งค้ำยันชั่วคราวขณะซ่อมแซม

  3. ขัดเหล็กที่เป็นสนิมออกให้หมด ถ้าเหล็กเป็นสนิมมากเกิน 15 % ของหน้าตัดเหล็กเส้น จะต้องทำการเชื่อมทาบเหล็กเสริมใหม่ทดแทน โดยขนาดเหล็กเสริมไม่เล็กไปกว่าเหล็กเสริมของเดิม  ถ้าใช้เหล็กเสริมเดิมจะทำการทาน้ำยาหยุดยั้งการเกิดสนิมในเหล็กเสริม

  4. ทำการปิดแบบหรือเข้าแบบก่อสร้าง ก่อนทำการปิดแบบจะทำการทาน้ำยาประสานคอนกรีต

  5. ซ่อมงานด้วยปูนซ่อมโครงสร้าง Repaired Mortar สัดส่วนตามอัตราส่วนของทางบริษัท ประกอบด้วยปูนเกร้าท์+ปูนโครงสร้าง+หินเกล็ด ด้วยวิธีปิดแบบเทคอนกรีต หรือ ฉาบปิดด้วยปูนซ่อมโครงสร้าง Repaired Mortar ก็ได้

  6. รอเวลาแกะแบบตามกำหนด และทำการฉาบปูนให้เรียบร้อย

02

ซ่อมแซมรอยร้าวผนัง

ทาง I can build เรามีทีมช่างและวิศวกรที่รับซ่อมแซมเก็บรอยร้าวที่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์และสาเหตุของการเกิดรอยร้าวได้ถูกต้องและมีมาตรฐานเพื่อไม่ให้เกิดการกลับมาเป็นรอยร้าว อีกครั้ง
แก้ไขรอยร้าว icanbuild
แก้ไขรอยร้าว icanbuild

นี่แค่บางตัวอย่างที่บอกสาเหตุรอยร้าวได้ แต่ก็มีอีกหลายสาเหตุ ทางที่ดีควรปรึกษาหรือเรียกวิศวกร I CAN BUILD เข้าหาสาเหตุและวิธีแก้ไขจะดีกว่าครับ

แก้ไขรอยร้าว icanbuild
แก้ไขรอยร้าว icanbuild
แก้ไขรอยร้าว icanbuild

วิธีแก้ไข คือการเก็บรอยร้าวโดยการฝังแผ่นเหล็กเพื่อไว้ในมีการยึดกันของปูนและผนัง ซึ่งระยะห่างในการวางแผ่นเหล็กและขนาด จะเป็นหน้าที่ของวิศวกรเป็นผู้คำนวนในการใช้ครับ

bottom of page