บทความและความมั่นใจของทีม วิศวกร I CAN BUILD

ผศ.ดร.จำลอง ปราบแก้ว​

วิศวกรของ  ICANBUILD

B.ENG.KMITL

M.ENG. Tokai Uni .Japan

D.ENG Tokai Uni .Japan

5-01.jpg

บ้านร้าวบ้านทรุด มั่กจะเกิดจาก ระบบฐานรากที่ไม่แข็งแรง ที่มาจาากเสาเข็มโดยส่วนใหญ่ และจะพบในงานต่อเติมอาคารเป็นส่วนใหญ่ ปัญหาการต่อเติมบ้าน แล้วทรุดตัวทำให้ผนังแตก เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำ และเกือบจะเรียกว่าเป็นธรรมชาติ เพราะเวลาเราต่อเติมบ้าน เรามักจะใช้เสาเข็มสั้น (ยาว 3-6 เมตร) ซึ่งใช้แรงคนตอก

แต่ความยาวเสาเข็มบ้านเดิมยาวประมาณ 20 เมตร เมื่อเสาเข็มตั้งอยู่บนความลึกต่างกันมากๆ เวลาระดับน้ำใต้ดินขึ้น หรือลงตามธรรมชาติ หรือเกิดจากเราสูบน้ำใต้ดิน ขึ้นมาใช้ทำให้พื้นดินยุบตัวลงปลายเสาเข็มซึ่งตั้งอยู่บนดินนั้น ก็ยุบตัวลงด้วย โดยทั่วไป ปลายเสาเข็มที่ตั้งอยู่ที่ระดับลึกกว่า จะยุบตัวน้อยกว่าเสาเข็มที่ตั้งอยู่ตื้นกว่า เวลาระดับน้ำใต้ดินลดลง ดินก็จะยุบตัว ซึ่งน้อยมากๆ ดังนั้น เสาเข็มสั้น จะทรุดตัวมากกว่าอาคารที่ตั้งบนเสาเข็มยาว ยิ่งนานหลายๆ ปี ความแตกต่างของกรทรุดตัวมากเข้า โครงสร้างก็จะแตกหัก ซึ่งวิธีแก้ไข ทีถูกต้องไม่ใช่่การนำปูนหรือวัสดุไปโปะไว้ ซึ๋งก็จะกลับมาแยกอีกครั้ง แต่ควรแก้ที่ต้นเหตุคือ เสาเข็ม ซึ่งในการที่จะเสริมเสาเข็มนั้น ก็มีอยู่ไม่กี่วิธี วิธีแรกคือทุบทิ้งแล้วสร้างใหม่โดยใช้เสาเข็มทีลึกพอ หรือถ้าไม่อยากทุบอาคาร ก็จะมีวิธี คือ การเสริมเข็มจากใต้พื้น UNDERPINNING นั่นเอง ซึ่งสามารถรับแรงได้อย่างดีเยี่ยมตามที่วิศวกรคำนวณ

แสนทรัพท์ ชูรัศมี

วิศวกรของ  ICANBUILD

B.ENG.KMITL

M.ENG.KMITL

61847469_672677089838895_217045737223172

รอยร้าวของตัวอาคาร บ่งบอกถึงลักษณะปัญหาการทรุดตัวของอาคาร ซึ่งเมื่อทราบปัญหาแล้วทีมงานวิศวกรจะคำนวณหาวิธีแก้ไข โดยจะอยู่ระยะปลอดภัยและอาศัยหลักวิศวกรรมมาช่วย  มาดูรอยร้าวเบื้องต้นกันครับว่าเกิดจากอะไร

1.รอยร้าวแตกลึกที่เสา 
รอยร้าวที่เสาแบบนี้ให้รีบแก้ไขบ้านทรุดโดยด่วนเพราะเกิดจากเสาแบกรับน้ำหนักมากจนเกินไป หรือมีการใช้งานไม่ถูกประเภท เช่น ใช้บ้านเป็นที่เก็บสิ่งของ หรือนำเครื่องจักรหนักมาตั้ง ส่งผลให้เสาต้องแบกรับน้ำหนักมากกว่าที่วิศวกรคำนวณมาถูกต้องแล้วในตอนแรก

2.รอยร้าวบนผนัง

ถ้าเจอต้องหาสาเหตุและแก้ไขบ้านทรุด
โดยด่วนซึ่งรอยร้าวชนิดนี้จะเป็นแนวเฉียงทแยงจากมุมบนลงล่างมักจะเกิดขึ้นกับเสาต้นใดต้นหนึ่งของตัวบ้านเป็นหลักจนเกิดการทรุดตัวลงตามคานที่รัดเสาแต่ละต้น สาเหตุในการทรุดตัวมักเกิดจาก การต่อเติมบ้านที่ผิดหลักการ เสาต้นเดิมไม่สามารถรับน้ำหนักได้หรือฐานรากของอาคารเกิดการทรุดตัวที่ไม่เท่ากัน ทำให้เสาเข็มเคลื่อนที่ออกจากจุดเดิม ขาดความต่อเนื่องกัน

3. ร้าว…แนวดิ่ง (กลางผนัง)
รอยร้าวชนิดนี้จะอยู่ตรงกลางผนังเป็นแนวดิ่งลงมาตรงๆ เกิดจากการมีของที่มีน้ำหนักมากมากดทับพื้นข้างบนพื้นจึงเกิดการแอ่นตัวเป็นรูปตัวย(U) ซึ่งคานที่อยู่เหนือผนังและพื้นนั้นไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้ ผนังข้างล่างที่ติดกับพื้นจึงเกิดเป็นรอยร้าวขึ้นมานั่นเอง

จริงๆ แล้วยังมีรอยร้าวอีกหลายประเภทที่บ่งบอกถึงสาเหตุ ดังนั้น ถ้ารอยร้าวเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องถูกวิธี ตัวอาคารก็ยังไม่หาย เมื่อลูกค้าพบรอยร้าวอย่านิ่งเฉยควรปรึกษาวิศวกร ให้เข้าทำการตรวจสอบครับ

อรรุจี แจ่มปฐม

วิศวกรของ  ICANBUILD

B.ENG.KMITL

M.ENG.CHULA

61936465_2024270557876638_75545114182428

การแก้ไขบ้านทรุดหลายท่านอาจจะปล่อยปะละเลย แต่นั้นคือสัญญานของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างมากหรือน้อยแล้วแต่กรณีซึ่งล้วนเป็นผลเนื่องมาจากการวางแผนและการเข้าใจผิดๆถูกๆมาสร้างบ้าน ในวันนี้การแก้ไขบ้านทรุดมีวิธีหลายวิธี แต่ที่ I CAN BUILD

เราเลือกใช้คือวิธีที่ลูกค้าไม่ต้องทุบหรือทำลายอาคารที่ทรุดเลยค่ะและยังไม่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเถือนกับตัวอาคารแน่อนค่ะ

 

ซึ่งวิธีเราจะขุดไปใต้ดินเพื่อทำการแก้ไขปัญหาบ้านทรุด​ และขั้นตอนในการทำจะต้องคำนวณโดยวิศวกรอย่างตรงไปตรงมาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอีกทีหลังค่ะ 

ภากร สุขประเสริฐ

วิศวกรของ  ICANBUILD

B.ENG.CHULA

61928228_337495940279390_909273525501768

บ้านทรุด... แน่นอนว่าต้องเกิดจากระบบฐานราก และบ่อยครั้งจะพบในส่วนต่อเติมของบ้านโดยมีสาเหตุมาจากเสาเข็ม (ผู้รับเหมาต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย) มาดูกันว่า เกิดการทรุดอย่างไรเมื่อคุณลูกค้าลงเสาเข็มไม่ลึกพอ ทั้งๆที่ผู้รับเหมาก็ลงเข็มหลายต้นแล้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เห็นไหมครับ บ้านที่ลงเสาเข็มสั้นจะเกิดปัญหาอย่างไร (ส่วนต่อเติมก็จะเป็นกรณีเดียวกัน) ดังนั้นวิธีแก้ไขคือเราต้องไปเสริมเสาให้มีความลึกที่ถึงชั้นดินแข็ง หรือกรณีคือทุบแล้วสร้างใหม่โดยใช้เสาเข็มที่ลึกพอและสามารถรับ Load ได้อยู่ในระยะปลอดภัย ส่วนวิธีของ ICANBUILD คือเราจะเสริมเสาใต้ดินและกดเสาโดยใช้ปั๊มกด และที่สำคัญไม่ต้องทุบบ้านออกเลย แล้วเสาเหล็กรับแรงได้ถึงจุดที่วิศวกรคำนวณเป๊ะ :)

ดฟหกดฟด.png