construction-people-built-environment-recruitment-build-your-team.jpg

Expert

Team of Engineer Expert

เสาเข็ม ทาง ICANBUILD เรารับตอกเสาเข็มทุกประเภท ไม่ว่าจะเสาเข็มไมโครไพล์ สปันไมโครไพล์ หรือเข็มไอตอกปั่นจั่นใหญ่ เสาทุกต้นของเราได้มาตรฐาน มอก. มีขนาดให้เลือกหลากหลาย ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของเราครับว่าต้องการใช้แบบไหน หรือ

บริการรับแก้ไข ลงเสาเข็ม

8888888888888888.png

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
ลงเสาเข็ม

เสาตอกไอ ปั่นจั่นใหญ่ มีหลากหลายขนาด มีวิศวกรเช็คโบล์เคาน์ให้ครับ