top of page
bg

Work 

Work Experience

I CAN BUILD เราได้บริการงานซ่อมแซมโครงสร้าง อาคารชำรุดเสียหาย  บ้านทรุด บ้านเอียง หรือบ้านร้าว เสาเข็มอาคารบกพร่องมีปัญหาทำให้บ้านทรุดเอียง เสาเข็มรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยไม่ได้ ต่อเติมผิดหลักวิศวกรรมโดยใช้เสาเข็มสั้นจึงไม่สามารถรับน้ำหนักส่วนต่อเติมได้ ทำให้ส่วนต่อเติมทรุดเอียง ต้องมีการเสริมกำลังฐานรากและเสาเข็มด้วยเสาเข็มไมโครไพล์ (เสาเข็มเหล็กกลม) 

 

ด้วยวิธี Underpin ด้วยทีมวิศวกรมากประสบการณ์กว่า 10 ปี

เรากล้ารับประกันงาน เสร็จทันเวลา และราคาที่สมเหตุสมผลที่สุด

ผลงานที่ผ่านมาใน การแก้ไขบ้านทรุด

การแก้ไขบ้านทรุด

bottom of page