เกี่ยวกับ icanbuild

aboutus

เราเริ่มจากการมองเห็นปัญหา จากการก่อสร้างหรือต่อเติมบ้านของผู้รับเหมาส่วนใหญ่ที่ขาดหลักการในการสร้างบ้าน ก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย เช่น บ้านทรุด ร้าว รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาเหล่านี้แบบผิดๆ เราเห็นถึงความกังวลของเจ้าของบ้าน และพร้อมจะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ 

I CAN BUILD เรามีผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาบ้าน ไม่ว่าจะเป็นบ้านทรุด บ้านเอียง หรืออื่นๆ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ร่วมกับหลักวิศวกรรมที่ถูกต้อง เราพร้อมเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมา มีการรับประกันงานทุกชนิด และสิ่งสำคัญที่สุดคือ ความซื่อสัตย์ ไม่ทิ้งงาน ดูแลบ้านลูกค้าเปรียบเสมือนบ้านของเราเอง

คุณจึงสามารถมั่นใจได้ว่า บ้านของคุณจะถูกแก้ไขได้อย่างตรงจุด จากวิศวกรมืออาชีพ
ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล

ourengineer