top of page

About

About

เราเริ่มจากการมองเห็นปัญหา จากการก่อสร้างหรือต่อเติมบ้านของผู้รับเหมาส่วนใหญ่ที่ขาดหลักการในการสร้างบ้าน ก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย เช่น บ้านทรุด ร้าว รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาเหล่านี้แบบผิดๆ เราเห็นถึงความกังวลของเจ้าของบ้าน และพร้อมจะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ 

I CAN BUILD เรามีผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาบ้าน ไม่ว่าจะเป็นบ้านทรุด บ้านเอียง หรืออื่นๆ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ร่วมกับหลักวิศวกรรมที่ถูกต้อง เราพร้อมเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมา มีการรับประกันงานทุกชนิด และสิ่งสำคัญที่สุดคือ ความซื่อสัตย์ ไม่ทิ้งงาน ดูแลบ้านลูกค้าเปรียบเสมือนบ้านของเราเอง

คุณจึงสามารถมั่นใจได้ว่า บ้านของคุณจะถูกแก้ไขได้อย่างตรงจุด จากวิศวกรมืออาชีพ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล

An engineer is planning

Our Team

staff

แสนทรัพท์ ชูรัศมี

วิศวกรของ  ICANBUILD

staff

ผศ.ดร.จำลอง ปราบแก้ว​

วิศวกรของ  ICANBUILD

staff

อรรุจี แจ่มปฐม

วิศวกรของ  ICANBUILD

staff

ภากร สุขประเสริฐ

วิศวกรของ  ICANBUILD

bottom of page